ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΨΚΕΕ
Κατεβάστε τη λίστα με τους ψυκτικούς που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν

adeio pist

 

  

opse        opsiktikos     logosepse

areaa

 

ANAKOIΝΩΣΗ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκίνησε η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο FACEBOOK του σωματείου Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε όπου θα βρείτε αναρτημένα τα έγγραφα απο την Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας Τμήμα Κλιματικής Αλλάγης.

Παρακαλώ πατήστε εδώ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως συντονιστής για θέματα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος (Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009), θέτει σε εφαρμογή νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με τις ανωτέρω ουσίες.

Ειδικότερα, τα έντυπα τεχνικά δελτία ελέγχου των Παραρτημάτων ΙI και ΙΙΙ της ΚΥΑ 18694/2012 για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια και τα δελτία των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της ΚΥΑ 37411/2007 για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, αντικαθίστανται από ένα νέο ενιαίο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου Εξοπλισμού (ΗΔΕ), το οποίο καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού και αερίων. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται πλέον αναλυτικά όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού και των τεχνικών εργασιών για το 2019, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1/1 – 31/3/2020.

Τονίζεται πως οι υποχρεώσεις τακτικής συντήρησης και λοιπών τεχνικών εργασιών συνεχίζουν να είναι αυτές που ισχύουν από τους Κανονισμούς 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια και 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, αλλά πλέον η καταγραφή των στοιχείων και η υποβολή αυτών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Να σημειωθεί επίσης πως το νέο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου καλύπτει και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014, καθώς και του άρθρου (23) του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009.

Οι χειριστές εξοπλισμού οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη Βάση Δεδομένων για κάθε γεωγραφική θέση στην οποία διαθέτουν μονάδες εξοπλισμού, που υπόκεινται σε ελέγχους των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009 και να καταχωρίσουν τις μονάδες που διαθέτουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναλυτικές οδηγίες και τη λήψη του ΗΔΕ, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://ods.fgases.ypen.gr/services

 

 

 


 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καλύπτουν τις προϋποθέσεις να επισπεύσουν τις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας/πιστοποίησης στις παρακάτω Περιφέρειες που διενεργούν ή θα διενεργήσουν εξετάσεις

  • ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
  • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

anthroapiki    anthroapiki    anthroapiki