Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από τις Αρχαιρεσίες στις 03/04/2022 και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 06/04/2022 προέκυψε η παρακάτω σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Γεωργαντζάς Αχιλλεύς
Αντιπρόεδρος : Χούρσογλου Νικόλαος 
Γεν. Γραμματέας : Βουρλιάς Αλέξιος

Αναπλ.Γραμματέας :Παπλωμάτας Παύλος
Ταμίας : Πουλάς Δημήτριος

Αναπλ.Ταμίας : Ψωμάς Δημήτριος

     Μέλος : Κάβουρας Μιχαήλ

Μέλος : Τότης Ευθύμιος
Μέλος :Καμίτσας Γεώργιος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Ψ.Ε.


ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Β.Σ.Α.


-

 

 

 

anthroapiki    anthroapiki    anthroapiki